Samsamüssaltana Necef Kuli Han Kimdir,Hayatı

Samsamüssaltana Necef Kuli Han iranlı ihtilalci ve devlet adamı (doğ. 1846).

Samsamüssaltana Necef Kuli Hayatı

Hüseyn Kulı Hanın oğlu.

İsfahan valisi İkbalüddevle’ye isyan etti, Bahtiyarilerden 1 000 kişilik bir kuvvetin başına geçerek İsfahan’ı aldı (1909), Muhammed Ali Şahın düşürülmesi ve hükümet merkezinin (Tahran) işgalinden sonra, Sipahdar’ın kurduğu hükümette harbiye nazırı ve Tahran askeri valisi oldu (1911).

Birkaç gün sonra da hükümet başkanı oldu.

Ermeni Yefrem Hanın yardımıyla Muhammed Ali Şah taraftarlarını ezdi.

Tahran’da bulunan amerikalı müşavir Morgan Shuster’dan İktisadi alanda yardım gördü.

Fakat daha sonra aralarında anlaşmazlık başgösterdi.

O sırada Rusya’nın himayesinde bulunan bir İran şehzadesine hükümet kuvvetlerinin kötü davranmasını bahane eden Rusya, Shuster’ı İran’dan çıkarması için bir muhtıra verdi.

Bu sebeple Samsamüssaltana kabinesi düştü.

Vusukuddevle tarafından kurulan yeni hükümet M. Shuster’ı İran’dan çıkardı.

1918’de Samsamüssaltana yeniden bir hükümet kurdu.

Rusya ile olan bütün anlaşmaları ve Rusya’ya verilen imtiyazları kaldırdı, yabancıların çıkarlarına karşı tedbirler aldı.

Bu tutumu yüzünden kabinesi tekrar düşürüldü (1919).

Bir cevap yazın