Samuel de Champlain Kimdir,Hayatı

Samuel de Champlain Kimdir,Bir gemi kaptanının oğludur; çok genç yaşta denizcilikte ustalaştı.

Samuel de Champlain Hayatı

Henri IV’ün ordusunda görev aldı.

İspanyollar hesabına Batı Hint adalarına iki yıl süren bir gezi yaptı; bu gezi sırasında bellibaşlı bütün limanları dolaktı.

Bu gezisiyle ilgili notlarını Bref Discours des Choses Plus Remarguables que Samuel Champîain a Recognues aux İndes Occidentaux (Brouage’lı Samuel Champlain’in Batı Hin Adalarında Gördüklerinden Daha Şaşırtıcı Şeyler Üzerine Kısa Bildiri) adlı kitabında topladı.

Panama Ka-nalı’nın açılması fikrini ilk defa savunan odur.

Kitabında böyle bir kanalın açılmasıyla, Güney denizine yapılacak seyahatlelerin büyük Ölçüde kısalacağını öne sürdü.

1603’te ilk defa Kanada’ya gitti.

Kanada’daki kızılderili yerlilerle dostça ilişkiler kurdu ve Saint Laurent nehrinin üst mecrası boyunca inceleme gezileri yaptı.

Dönüşünde Des Sauvages, ou Voyage de Samuel Champlain de Brouage Falı en îa France Nouvelle (Vahşiler veya Samuel Champlain’in Yeni Fransa’ya Yaptığı Gezi) adlı kitabını yayımladı.

1604 Yılında kürk ticareti tekeli kıral tarafından Mont Sieur’u Pierre du Guast’a verilince Champlain yeni bir sömürge bölgesi bulabilmek amacıyla, güneyde Cape Cod’a kadar uzanan sahil boyunca incelemeler yapmakla görevlendirildi.

Champîain bu gezi süresince kıyı haritaları da çıkarttı.

Du Guast’a verilen ticaret tekeli imtiyazının iptal edilmesi üzerine Avrupaya döndü.

Bir süre sonra imtiyaz iade edilince Champîain patronunu.

Saint Laurent üzerinde bir şehir kurmaya ikna etti; jki gemiyle yola çıktı; bu gemilerin birinin kumandanı sıfatıyla Champlain bu bölgeyi sömürgeleştirmekle görevliydi.

Bu gezi sonucunda Champlain beyazlarla meskûn ilk sömürge şehrini, Quebec’i kurdu (1608).

O yılın ilkbaharında, bugün kendi adiyle anılan büyük gölü keşfetti.

Bir süre için Fransa’ya gittiyse de yeniden Kanadaya döndü (1611). Daha sonra da Yeni Fransa genel valisi oldu.

1615-1616 Yıllarında batıya doğru büyük bir keşif gezisine çıktı, Nipissıng ve Huron göllerini keşfetti; lroquois’îara karşı savaşarak Ontario gölüne ulaştı.

1620’de Kanada genel valisi oldu.

Quebec şehrini tahkim etti.

1628’de Kirke komutasındaki İngiliz birlikleri şehri kuşatınca Champlain, ancak bir yıl dayanabildi.

1629’da ingilizlere teslim olduysa da 1632’de imzalanan Saint-Ger-main-en-Laye anlaşması ile Quebec’in yeniden Fransa’ya verilmesi üzerine, tekrar genel vali “tayin edildi, orada öldü.

Bir cevap yazın