Samuraylar Kimdir

Samuraylar Kimdir (samurau, hizmet etmek’ten Japonca k.). Bir daymyo’nun (derebeyi) hizmetindeki savaşçı.
Merkezileşmemiş derebeylik ça ğında (XVII. yy.dan önce), samuray’ların çoğu çarpışma sırasında daymyo’ların’. yanında yer alan çiftçilerdi; bağımlılıklarına karşılık ücretleri pirinçle ödenirdi.

Ayrıca, çifte kılıç taşıma imtiyazları vardı. Ateşli silahların kullanılmaya başlanmasından ve hisarların inşasından sonra samuraylar, daymyo’nun şatosuna yerleştiler ve köylüler ile askeri bir kastın (büke) üyesi olan ve sadece silahşörlük yapan samuraylar arasındaki farklılaşma arttı.

Tokugava’ların tahta çıkmasıyla başlayan uzun barış döneminde, samuraylar onun bunun sırtından geçinen bir sınıf haline geldiler; ama ürkütücü milliyetçilikleri, askeri eğitimleri ve sınıflarının gerilemesine yol açan şogunlara duydukları kin, samurayları imparatorluğun yeniden kurulması için girişilen hareketin öncüsü haline getirdi, imparatorluk 1868’de yeniden kurulunca, samuraylar Japonya’yj batı devletleri seviyesine çıkaran modern teknikleri ilk benimseyen unsurlar oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir