San Salvador Şartı

San Salvador Şartı San Salvador «şart»ı, ekim 1951’de bir Orta Amerika Devletleri (O.D.E.C.A.) teşkilatı kuran «şart»; teşkilâtı Orta Amerika’daki altı kıta cumhuriyetinin beşi arasında (Panama teşkilâtta yoktu, fakat katılabilecekti) gümrük birliği hazırlayacak bir İktisadî komite kurmakla görevlendirildi.

Guatemala hükümet başkanı albay Arbenz’in karşı çıkması (1953 ilkbaharı) yüzünden bu «şart» pratikte hiç yürürlüğe girmedi.

Bir cevap yazın