Sancak Nedir?

Sancak Nedir? (sancak, işlemeli ve kenarları saçaklı bayrak’tan). Osmanlı devletinde eyaletten küçük, kazadan büyük idari birim.

Sancak kadısı, Osmanlı devletinde sancak merkezlerinde görev yapan kadı. (Sancak kadısı, müderrislik yapmış olan kimselerden seçilirdi. Derece bakımından kaza kadılarından-önce, eyalet kadılarından sonra gelirdi. Teşrifatta eyalet defter kethüdalarıyla sancaklardaki alay beylerinin üstünde yer alırdı. Görevlerini sancakbeylerinden bağımsız olarak yürütürdü.)

Sancak, İdari bir deyim olarak, bir beyin veya hanedan mensubunun idaresine verilen, onun bayrağının üzerinde dalgalandığı toprak parçası anlamında kullanıldı.

Sancaklar sancakbeyi tarafından yönetilirdi. Bazı sancaklar da şehzadelerin yönetimine verilirdi; bunlara «şehzade sancağı» denirdi. Osmanlı imparatorluğunda sancakların büyük bir çoğunluğunda has, zeamet ve tımar sistemi vardı. Salyaneli sancakta ise has, zeamet ve tımar sistemi yoktu.

Yemen, Habeş, Lahsa ve Mısır eyaletlerine bağlı sancaklarla, Kaptanpaşa eyaletinin bazı sancakları salyaneye bağlıydı. XIX. yy. başlarında Osmanlı imparatorluğunda 25 eyalete bağlı 290 sancak vardı. 1837’de sancakbeylikleri kaldırılarak sancakların yönetimi askeri yetkileri almamak üzere mutasarrıflara verildi. Sancaklardaki askeri kuvvetlerin başına, mirliva adı verilen bir kumandan getirildi. 1921’de sancak teşkilatı kaldırıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir