SANHACALAR

SANHACALAR veya SANHACELER
Kuzey Afrika’da önemli berberi topluluğu, tamazirt lehçesi konuşurlar. Sanhacalar yerleşik (Cezayir Kabiliyesi) veya yarı göçebe (Fas’ta Doğu Büyük Atlas ve Orta Atlas dağları) yaşarlar.
Tarih
Sanhacalar başlıca üç gruba ayrılırlar. Birinci gruptan olan Telkateler, X.yy.da Kabiliye dışında Kosentine (Konstantin) bölgesini işgal ettiler ve bazıları yerleşik hayata geçtiler. Fatımilere bağlı olarak Zenatelerle savaştılar. Bunlardan Sanhaca adını taşıyan küçük bir grup bugün Cezayir’in doğusunda yaşar. İkinci Sanhaca kolu X.-XI. yy.da Trablusgarp’ın güneyinden Atlas okyanusuna kadar uzanan çöl sahasında oturdular. Lemtuneler, Messufeler ve Tuaregler bu gruptandı. Bunlar Murabıtlar devletinin kuruluşunda önemli bir rol oynadılar, üçüncü Sanhaca kolu da, Kubeybatı Afrika’da yaşadı. Botuyye ve Uryagol gibi Fab kabileleri Sanhacaların bu kotandandır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir