Sanhedrin Nedir,Meclisi,Sanhedrin Hahamları

Sanhedrin Nedir,Meclisi,Sanhedrin Hahamları,(yun. «toplantı, mahkeme» anlamına gelen synedrion’dan arami dilinde k.).

Yahudilerin mahkemesi; özellikle, BÜYÜK SANHEDRİN adıyla de anılan Kudüs mahkemesi.

Sanhedrin, Kudüs’ün başlıca yahudi aileleri tarafından kurulmuştu.

M. ö. III. yy.dan önce var olduğunu gösteren bir iz yoktur.

Mahkeme üyeleri, aralarında eski başrahiplerin de bulunduğu bazı Saduki’lerden meydana geliyordu; sonra bunlara ferisiler de eklendi.

Hıristiyanlığın başlangıcında yetmiş bir üyesi olan mahkemenin, krallığın kaldırılmasından sonra önemi arttı.

Çünkü Romalıların karşısındaki biricik yerli kuruluşu temsil ediyordu.

Yargılama yetkisi çok genişti.

Kendine has bir zabıtası vardı; ama yine de ölüm cezalarını tek başına veremiyordu.

Genel olarak Kudüs’teki Süleyman tapınağında toplanır, üyeleri yarım daire biçiminde otururdu.

Toplantılarına bazı öğrenci ve Bilimselzler de katılırdı.

Yargılama usulü en küçük ayrıntılarına kadar belirlenmişti.

Bir cevap yazın