Sani Ne Demek

Sani Ne Demek (ar. şun’dan şani). Esk. İşlenilen, yapılan (iş): Kimsenin medhali yok kendi sanlimdendir / Ettiğim cürm ü hata kendi elimden feryat (Nabi).

SANi sıf. (ar. işneyn, iki’den şanı). Esk. İkinci.

Sani aşer, on ikinci.

Cild-i sani, ikinci cilt.

SANi sıf..(ar. şun’dan şani). Esk. Yapan, meydana getiren.

Yaratıcı, sanatçı,Yaradan, Tanrı: Vecde gel, vahdete dal, alem-i kesretten uzak… / Yalnızı sanii gör; sanatı, masnuu bırak! (M. a. Ersoy). Saniin

olduğunu lütfü amim / Gösterir heyeti Rahman ü Rahim (Hakani).

Sani-i alem (veya sani-i kainat), evrenin yaratıcısı.

Sani-i hakiki, her şeyin gerçek yaratıcısı.

Sani-i hakim («hikmet sahibi»), Tanrı.

Sani-i lem-yezel, («daima kalacak olan») Tanrı.

Sani-üs-semavati-ve-l-arz, göklerin ve yerin yaratıcısı.

— Huk. Esk. İstisna akdinin borçlusuna verilen ad. (Sani, akitle kararlaştırılan eseri meydana getirmekle yükümlü kişi, yani müteahhittir.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir