Şankr Nedir? Ne Demek

Şankr Nedir,Ne Demek Genellikle cinsel organlarda çıkan yaralara verilen ad. Şankr kelimesi yalnız başına kesin bir anlam ifade etmediği için yanına mutlaka niteleyici bir kelime getirmek gerekir: frengi, şarkrı, yumuşak şankr gibi.

Frengi şankrı veya sert şankr

Frenginin ilk belirtisidir. Virüs derideki bir lezyondan vücuda girer, yara bu giriş yerinde meydana gelir. Bunun için şankrın yeri değişik olabilir, ama çoğunlukla cinsel organlar üzerindedir. Bulaşmayı sağlayan temastan on beş ila otuz gün sonra ortaya çıkar.

Hemen her zaman tek olan frengi şankrı düzgün şekillidir, gerçek bir yaradan çok yüzeysel bir aşınmaya benzer. Çapı birkaç milimetreden 2 sm’ye hattâ daha fazlaya ulaşabilir. Yaranın başlıca özelliği tabanının mukavva gibi sert olmasıdır. Yara az irinleşir, ağrısızdır; yara ile birlikte gene ağrısız ve iltihapsız bir lenf düğümü şişliği ortaya çıkar.

Yumuşak Şankr Nedir

Kenarları girintili çıkıntılı, tepesi düz değirmi bir yaradır. Şankrın dibi düzensiz ve grimsi renktedir. Rahatlıkla yanlamasına ve derinlemesine ilerler.

Bulaşmayı sağlayan temastan üç dört gün sonra meydana çıkar. Tabanı sert değildir. Yara ile birlikte ağrılı bir lenf düğümü şişliği görülür Ye şişlik genellikle irinleşir. Yumuşak şankr bir kokobasilden ileri gelir.

Uyuz Şankrı

Uyuza tutulmuş kimselerde, kamış kılıfında görülen bir deri yarasıdır.

Bitki Hastalıkları

Ağaçların kütüklerinde ve dallarında görülen şankr bir çeşit yaradır. Yaranın ortası çukur, kenarları nedbe halkalarıyla çevrilidir.

Hastalığa, gövdede açılan küçük bir yaradan giren asalaklar sebep olur. Elma şankrının sebebi asklı mantarlardan Nectaria galligena’dır. Şankrın üzerini bazı civalı ilaçlarla tedavi hastalığı geçirir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir