Santuri Ziya Bey

Santuri Ziya Bey Bahriye rüştiyesinin yüksek kısmı olan Menşei Küttabı bitirdi. Kasımpaşa mevlevi hanesindeki ayinlere ney çalarak katıldı. 16 Yaşında sağlığına zararlı görüldüğü için ney çalması yasaklanınca santur ve keman çalmaya başladı.

Galata mevlevîhanesinde Neyzen Aziz Dededen ney ve Kasımpaşa mevlevîhanesinde Santurî Ethem Efendiden santur dersleri aldı.

Dârül Elhan’da keman, santur, ut, kanun ve ney dersleri verdi. Santuri Ziya Bey hamai santur fasıllarını yaptığı bazı değişiklerle kullanılır hale getirdi. Santura çeyrek sesler de ilave ederek yeniden değiştirdi. Böylece değişen santurun ses hacmi iki buçuk oktava yükseldi. Santur ve ney için metod yazdı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir