Şaphane Dağı,Özellikleri

Şaphane Dağı,İçbatı Anadolu’da Gediz (doğuda) ve Simav (batıda) arasında yükselen dağ kütlesi; Ulugedik tepesi, 2 120 m.Yapısında metamorfik şistler, yeşil kayaçlar, birinci zaman kireçtaşları (kısmen mermerleşmiş) hakimdir.

Dağ kütlesinin doğu ve güney kenarında önemli kırık çizgileri bulunur ve bunlar etkilerini dağın önündeki, ovada, bazen şiddetli depremlerle belli eder (1970 Gediz depremi).

Ovanın tabanında neojen killi-kireçli yereyleri bulunur; genellikle yatay durumda olan bu tabakalar, dağa doğru kırıklı ve az çok dikleşmiş durumdadır.

Dağın adı, güney eteğindeki Şaphane bucak merkezi dolaylarında işletilmiş olan şap yataklarından gelir.

Yamaçlarında yer yer meşelikler ve doğu ve güney yamaçlarından inen sular Gediz ırmağını meydana getirir.

Ege denizine, kuzey ve batısındaki sular da, Emet ve Simav çayları (Susurlu) aracılığıyla Marmara denizine gider.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir