Saprozoit Nedir?

Saprozoit Nedir? Saprozoit (fr. saprozoite). Asalakbil. Çürümekte olan organik maddelerde, insanların veya hayvanların yaralarında veya içlerinde yaşayan tek hücreli hayvan veya kurtçuk. (Asalakların canlılar üstündeki etkisi kötü olduğu halde saprozoitlerin etkisi değişiktir, hattâ bazı hallerde yararlı dahi olabilir; meselâ bazı sinek kurtçukları birtakım yaralan sterilize eder.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir