Saptanımcılık Nedir,Ne Demek

Saptanımcılık Nedir,Ne Demek ,Saptanmak’tan saptanım > saptanımcı > saptanımcı-lık). Fels. Türlerin saptanımı öğretisi.

—Biyoloji. Hayvan ve bitki olarak bütün canlı yaratıklar birbirinden ayrı gerçek birer bütün teşkil eden türlerdir.

Bu anlayışa göre canlılar dünyası devamsızlık içindedir.

Saptanımcılık öğretisinin en ileri gelenlerinden Linnaeus, türlerin başlangıçta Tanrı tarafından ilk ve son olarak yaratıldığını kabul eder.

Bütün canlılar ihtiyaçları olan her şeye sahiptir.

Türler değişmez ve sabittir.

Bununla birlikte eldeki bilgilerin artmasıyla Linnaeus bile tavizler vermek ve türlerin değiştiğini ve hattâ günümüzde yeni türlerin doğduğunu kabul etmek zorunda kaldı, ama bir türün farklı bir tür haline gelebileceğini kabul etmedi.

XIX. yy. başına kadar tabiat bilginleri saptanımcılığı kabul ediyordu.

Fosillerin varlığını açıklamak için Cuvier türlerin birbiri ardınca yaratıldığını kabul etti ve d’Orbigny fosillerde 27 yaratılış saydığını öne sürdü: bu yaratılışlar birer tufanla tek tek yok oldu.

Bugün saptanımcılığın taraftan yoktur ve saptanımcılığın ileri sürdüğü deliller itibar görmez.

Bir cevap yazın