Sara Kimdir?

Sara Kimdir? Sara («prenses» anlamında, ibranîce k.), ilk şekliyle Sarai, İbrahim’in akrabası ve karısı. Kalde’de Ur şehrinde İbrahim ile evlendi ve onunla birlikte Kenan ülkesine gitti.

İbrahim açlık yüzünden Mısır’a kaçmak zorunda kaldı, Sara’yı kardeşi diye tanıtmanın ihtiyatlılık olacağını düşündü. Firavunun adamları tarafından kaçırılan Sarai, Tanrı’nın araya girmesiyle İbrahim’e geri verildi, birlikte Hebron’a döndüler. Sarai orada kısır olduğunu anlayınca, hizmetçilerinden mısırlı Hacer’i İbrahim’e verdi (bu kadın İsmail’i doğurdu).

Ne var ki, Tanrı’nın gönderdiği üç melek Sarai’ye bir oğlu olacağını haber verdiler, «Sarai» adını «Sara»ya çevirdiler, ona evlâdının yüce kaderini bildirdiler. Sara’nın bir oğlu dünyaya geldi, bu geleceğin İbranî peygamberi ishak’tı. Fakat, bir gün hizmetçinin çocuğunu kıskandı. İbrahim, hizmetçi Hacer ile oğlunu kovmaya razı oldu. Sara, Hebron’da Makpela mağarasına gömüldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir