Sara Kimdir

Sara Kimdir  Sara Raguel’in kızı ve Genç Tobiya’nın karısı.

Esir edilip Ekbatana’ya getirilmiş bir yahudi olan Raguel, kızını ait arda yedi kocaya vermişti.

Sara ile evlenen hemen ölüyordu.

Bu felâketler dizisi, Tobiya kitabının yazarına göre, Tanrı’nın izniyle, şeytan Aşmedai tarafından, Tobiya adlı bir aziz ihtiyarın oğlu olan Tobiya’nın Sara ile evlenmesini sağlamak için düzenlenmişti.

Bu genç adam, insan kılığına giren melek Rafael’in (Tevrat’taki yedi büyük melekten biri) kılavuzluğuyla Ekbatana’ya ulaştı.

Orada, hışmı Raguel tarafından kabul edildi ve kendisinden kızı ile evlenme iznini aldı.

Bu birleşme gerek genç evlileri gerek hısımlarını Tanrı’nın bütün lutuflarına kavuşturdu.

Bir cevap yazın