Saratov – Rusya

Saratov – Rusya Volga’nın sağ kıyısında; 893 000 nüf. Büyük ticaret ve sanayi (un ıaorııcaıarı, tersaneler, tarım makineleri, petrol rafinerileri v.b.) merkezi. Moskova’ya 800 km uzunluğunda bir boru hattıyla bağlı önemli tabiî gaz yatağı. 5 Milyar kW/saat gücünde hidroelektrik santral. Baraj, geniş bölgelerin sulanmasına da imkân verir.

Saratov Tarihi

Şehir 1590’da Volga üzerinde ticareti korumak ve eşkıya Kazaklarla savaşmak için kuruldu. Şehir, 1670’te köylü ayaklanmasının (1667-1671) önderi Stenka Razin’e teslim oldu ve 1774’te, Pugaçov’un ayaklanma hareketine katıldı. 1917 Devriminden sonra şehir güneyden Denikin, kuzeyden de Çekler tarafından tehdit edildi, fakat Kızılordu tarafından savunuldu.

Tarihi Eserler

Eski Saratov’un ortasında şu anıtlar yükselir: XVIII. yy. dinî mimarîsinin ender örneklerinden olan rus barok üslûbunda Troitsa katedrali (1697), katerina II zamanından kalma klasik üslûpta eski papaz okulu; 1815’te Stasov’un planlarına göre inşasına başlanan Aleksandr Nevskiy katedrali. Radişçev’in evinde rus ressamlarının ve avrupa okullarının tabloları vc fransız mobilyaları vardır; arkeoloji müzesi Tatarlardan kalma eski eserleri, Çernişevskiy’in evi elyazmalarını kapsar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir