Sarcocolla

Sarcocolla Karşıt ve küçük sık yapraklı bodur (90 sm ilâ 1 m) ağaççık; karşılıklı yer alan yaprakları dört sıra halinde kiremit gibi dizilidir. (Bu ağaççıktan sarkokol veya sarkokolin denilen reçineli bir madde çıkarılır; Araplâr eskiden bu zamkı yaralan iyileştirmek için kullanırlardı. Bazı türleri Güney Afrika’da yetiştirilir. Peneaceae familyasından.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir