Sardalya Balığı Nasıl Avlanır,Tutulur

Sardalya Balığı Nasıl Avlanır,Sık ve büyük pulları vardır. Sürü halinde iken büyük balıkların hücumuna uğradıkları zaman hepsi birden pullarını Sardalya Balığı Nasıl Avlanırdökmek suretiyle denizi bulandırıp kaçmaya çalışırlar.İniş ve çıkışları Marmara ile Akdeniz arasındadır.

Az bir kısmı Karadeniz Boğazına girerse de Boğaz dışı fenerlerden yukarıya çıkmazlar.

Sardalya Balığı Nasıl Tutulur

Sardalyalar, eylül ayında Ege Denizine inerler. Marmaraya çıkışları mayıs ayına rastlar.

Çok büyük bir parti Saroz Körfezine girer. Burada büyük avlar verir. Aslında Saroz Körfezi bu balık için çok geniş bir yatak yeridir.

İstanbul civarında yakalanan sardalyalar, Çanakkale ve Gelibolu’dakilere oranla daha küçük olmalarına karşılık lezzet bakımından dünyanın en nefis balıklarıdır.

Sardalya, çok narin, yakalandıktan kısa bir zaman sonra ölen bir balıktır. Kendini çabuk bırakır.

Hemen tuzlamak gerekir. Bu balığa sardalya denilmesinin sebebi de hemen tuzlanmasındandır. Balığın taze iken ismi (tirhos) tur. Küçüklerine (papalino) denir.

Sardalyanın diğer bir adı da (ateş balığı) dır. Geceleri lfener veya ateş yakılarak avlanıldığı için bu ismi almıştır.Sardalya avcılığı geceleri yapılır.

Avcılık Mayıs-Temmuz ayları arasında,ışıkla olur. Her iki avcılıkta da iki sandal gereklidir.

Sandalın birinde ışık yanar, ikinci sandalda ise ışığa toplanan balıkları çevirmek için ağ vardır.

Sardalyanın bulunduğu bölge ağlarla çevrilir. İkinci sandalın kıç üstünde yakılan alevli ateş veya lüks ışığına toplanan balıkların yeterli olduğuna kanaat getirdikten sonra ışıklı sandal çok ağır hareketle ilerleyerek ağın üstünden geçer.

Parlak ışığı takip eden ateş balıkları ağı aşamazlar ve ağ gözlerine takılarak yakalanırlar.

Sardalya yemli olta ile yakalanmaz. Olta balığı değildir. Çok bol olduğu zamanlar istavrit çaparisine atlar.

Taze sardalyanın ızgarası çok nefis olur.

Papalina balığı nedir

Sardalyanın küçüğüdür. Haziran ve Temmuz aylarında çok sığ sulara sokulur.

Torlu manyat ağları açığa döşenip kıyıdan çekilmek suretiyle avlanır.Amatörler için en cazip tarafı güzel yem olmasıdır.

Ege denizinde mercan, kupes, hani ve emsali balık avına çıkanlar için aranılan yemdir.

Ayvalığa giden amatörler mercan ve diğer balık avına çıkacakları zaman yem düşünmemelidirler.

Ali Bey (Cunda) adası kıyılarında kıyıdan çekilen torlu ağlarla sabahın erken saatlerinde tutulan ufak papalinolar amatörleri yem sıkıntısından kurtarır.

Yem olacak papalinoları su dolu bir kovaya döküp iyice yıkamak gerekir. Bu yıkama esnasında pullarından temizlenen balık löp et kalır ve güzel yem olur.Papalino, çaça, hamsi gibi kuyrukları bir araya getirilerek tavası yapılan balıktır da.

Sardalya Balığı Nasıl Avlanır

Sardalya Balığı Nasıl Avlanır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir