Sarhoş Abdi Çelebi Kimdir,Hayatı

Sarhoş Abdi Çelebi   (? – 1621), Türk divan şairi.

Divanı hümayun katipliklerinde bulundu. Sadrazam Sinan Paşanın maiyetinde Avusturya seferine katıldı.

1593’te Yanıkkale ve çevresinin geri alınması hareketine iştirak etti.

Mensur bir önsözden sonra yazdığı 317 beyitlik Zafernâme-i Kal’a-i îstevar (Yanıkkale Zafernamesi) adlı mesnevisi, kahramanlığı kudretle dile getiren bir vatan sairi olduğunu gösterir.

Bir cevap yazın