Sarhoşluk Nedir?

Sarhoşluk Nedir? (sarhoş’tan sarhoş-luk). Sarhoş olma hali: Birden canlanmış, başının içini, sarhoşluğa benzer bir tatlı duman kaplamıştı (Kemal Tahir). Hiç olmazsa alenî sarhoşluk ve rezaletin önünü almak için gayet iyi bir yol tutmuştu (R. N. Güntekin). || Teşm. yol. Çok hoşa giden, baş döndürücü duyum: Fakat bu hürriyet sarhoşluğu uzun sürmedi (Ş. S. Aydemir). Zafer sarhoşluğu.

—Tıp. Sarhoşluk, sinir merkezlerini bozabilen, sinirlerin uyumlu çalışmasında ve hareketlerin koordinasyonunda bozukluk yapabilen bütün maddelerin sebep olduğu had bir zehirlenmedir. En çok bilmeni alkol sarhoşluğudur, ama tek sarhoşluk bu değildir; eter, kokain, morfin, afyon, esrar, kinin, nikotin ve tütün de sarhoşluk yapar. Sarhoşlukların ortak bazı özellikleri şunlardır: baş dönmesi, baş ağrısı, sanrı, hezeyan, başlangıçta bitkinlik veya çöküntü, kusma.

Alkol sarhoşluğu alkolün cinsine (etil alkol veya yüksek alkoller) göre değişebilir. Alkollerin içinde pelin, anason v.b. zehirli bitkisel esanslar eriyik halinde bulunursa, sarhoşluk daha özel bir karakter alır. Etil alkol sarhoşluğu önce neşe, coşkunluk ve çok konuşma ile kendini belli eder; fakat daha fazla alkol alınmaya devam edilirse hırçınlaşma, öfke ve şiddet ortaya çıkar; nihayet düzensizlikler gittikçe artar ve kişi kendini kaybederek komaya benzer bir uykuya dalar. Kusmalar sarhoşluğu azaltabilir.
Sarhoşluk had alkolizmin başlangıç evresidir. Tekrarlandığı zaman müzmin ve ağır alkolizme dönüşür.

Bir cevap yazın