Sarı Abdullah Efendi Kimdir?

Sarı Abdullah Efendi Kimdir,(Abdullah bin es-Seyid, — denir), Türk tasavvuf şairi ve Mesnevi yorumcusu (İstanbul 1584 – 1660). Babası Tunus veya Cezayir’den İstanbul’a yerleşen Seyid Muhammed adlı bir magrıplıdır. Vezir Halil Paşa tarafından yetiştirildi.

Aziz Mahmud Hudaî’ye mürit oldu. Halil Paşanın divitdarı sıfatıyla onunla beraber çeşitli yerleri dolaştı. Halil Paşanın ikinci sadaretinde (1626-1628) tezkirecilik göreviyle Abaza isyanım bastırmak için yapılan sefere katıldı.

Reisülküttap oldu (1627); fakat Halil Paşanın Abaza’ya karşı başarısızlığı kendisinin ve Abdullah Efendinin görevden alınmasına sebep oldu. O tarihten sonra resmî hizmetten çekildi. Tekrar Reisülküttap kaymakamlığına getirildi (1638).

Murad IV’ün maiyetinde Bağdat seferine katıldı. Bağdat’ın fethi sırasında reisülküttap tayin edildi. Dönüşte bu görevden azledildi; tekrar reisülküttap kaymakamı oldu (1639).

1640’ta Anadolu muhasebeciliğine getirildi, 1654’te azledildi. Abdullah Efendi ABDî mahlasıyla tasavvufî şiirler de yazdı.

Sarı Abdullah Efendi Eserleri

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevi («Mesnevi» Denizlerinin İncileri) [Mesnevî şerhi]; Semerâtü’l-Fuâd (Gönül Meyveleri); Nasihatü’l Mülûk (Meliklerin öğütleri); Mir’âtü’l-Asfiyâ (Temiz Kimselerin Aynası); Ricâlü’l Gayb (Gayb Erleri); Tevkî’ât (Olaylar); Meslekü’l-Uş-şâk (Âşıkların Yolu); Metâli’ül-Envûr (Nurların Kaynaklan); Risâle fi Merâtibi’l-Vücûd (Varlık Aşamaları üstüne Risale).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir