Sarı Dizveren Bosnalı Hüseyin Paşa Kimdir,Hayatı

Sarı Dizveren Bosnalı Hüseyin Paşa Türk devlet adamı (Bosna – Şam yakınları 1706).

Sarı Dizveren Bosnalı Hüseyin Paşa Hayatı

Beylerbeyilikle saraydan ayrıldı. Bir süre sonra Anadolu beylerbeyi oldu. Bu görevdeyken, önce Bağdat ve sonra da doğum yeri olan Bosna’ya vali oldu.

1691’de Silistre, bir yıl sonra da, vezirlik verilerek İstanbul kaymakamlığına getirildi.

1693’te bu görevden alınarak önce Kars, sonra da Trabzon valiliğine gönderildi. Bir ara adı kötü işlere karıştığından saray tarafından öldürtülmek istendi. Bunu duyunca valilik yaptığı Trabzon’dan Kürdistan’a kaçtı.

Mustafa II padişah olunca paşayı affetti. 1695’te Kıbrıs muhafızlığı verildiyse de düşmanlarının yeni padişaha tesir etmeleri üzerine azledildi, vezirliği dahi alındı (1689).

Rodos’a kalebent olarak gönderildi. Burada kaldığı süre içinde tekrar göze girdi, önce Hamid sancağına, daha sonra da Şam valiliğine getirildi.

1706’da isyan eden eşkıyayı bastırmak için yola çıktı. Yolda eşkıyanın baskınına uğrayıp öldürüldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir