Sari Hastalık Ne Demek

Sari Hastalık Ne Demek sıf. (ar. sirayet’ten sâri). Esk. Bulaşan, bulaşıcı: Kızamık, çiçek, boğmaca sari hastalıklardır. || Başkalarına geçen: Ağlayın girye belki saridir / Bana bir cuşiş-i bükâ getirir (Tevfik Fikret). Sari bir tebessüm bütün dudakları dolaştı (H.Z. Uşaklıgil).

—huk. Sari hastalık, Umumî Hıfzıssıhha kanununda sayılmış veya yine kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Sağlık başkanlığınca bulaşıcı olduğu ilân edilmiş hastalıklara verilen ad.

—îda. huk. Sari veya bugün çoğunlukla kullanılan bulaşıcı hastalık terimi sağlık mevzuatında, özellikle de Umumî Hıfzıssıhha kanununda salgın hastalıkla birlikte düzenlenmiştir.

Ancak, kanun, salgın olmayan fakat sari olan kuduz, verem gibi hastalıklarla zührevî hastalıklara ayrıca yer verir. Sari hastalıkla savaş, önce hastalığın ortaya çıkmasını önleyecek sağlık zabıtası tedbirleriyle, Sağlık bakanlığı ve belediyeler tarafından yürütülür. Diğer ülkelerde sari ve salgın hastalık görülmesi halindeyse, hudut, sahil ve hava limanlarında tedbirler alınır. Aşı belgeleri, sıhhat patentaları istenir.

Gerekli görülenler tecrit edilir. Yurt içinde sari ve salgın hastalık başgösterdiği zaman hastaların tedavisiyle birlikte, hastalığın yayılmasını önleyecek kesin ve etkili tedbirlere başvurulur: kanunda gösterilen ilgililer ihbarla yükümlü tutulur; aşı kampanyaları yürütülür; eşya, bina gibi şeyler dezenfekte edilir, hayvanlar itlâf edilebilir, insanlar muayeneye tabi tutulur; sari ve salgın hastalık görülen yerler kapatılabilir.

Anayasa, salgın hastalıkları önlemek amacıyla yerleşme hürriyetinin sınırlanabileceğini kabul eder. (Umumî Hıfzıssıhha kanununa göre, sari hastalıklar için Medenî hukukta sari hastalık evlilik yönünden önemlidir. Frengi, bel soğukluğu, yumuşak şankr, cüzam birer evlenme engelidir. Bunların tamamen geçtikleri doktor raporuyla tespit edilmedikçe, bu hastalıklardan birine müptela olan kişinin evlenmesi yasaktır. Verem yönündense özel hükümler getirilmiştir.

Buna göre, veremli olan kimseler evlenmek istedikleri zaman, bunların evliliği altı ay geciktirilir. Bu süre içinde iyileşmezlerse evlenme yeniden altı ay ileri atılır. Bu süre sonunda da iyileşmezlerse, kendilerine evlenme izni verilir. Ancak bu durumda doktor hastalığın doğacak çocuklar üzerinde doğurabileceği tehlikeleri açıklar. Bunun yanında sari hastalık aynı zamanda evlenmeye ilişkin bir nispî butlan sebebi de olabilir.

Eşlerden biri, evlenirken neslin sıhhati için zararlı olan bir hastalığını hile yaparak saklamışsa diğer eş bunu öğrendikten itibaren altı ay ve evliliğin yapılmasından itibaren beş yıl içinde evliliğin feshini dava edebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir