Sarı Kenan Paşa

Sarı Kenan Paşa ( ? – 1659),Osmanlı veziri,kaptan-ı deryası. Mısır valisi Bakırcı Ahmed Paşanın hizmetine girdi. Murad IV zamanında saraya alındı, kısa zamanda yükselerek Hırkai Saadet odasında görev aldı. Daha sonra rikabdar ağalığından musahiplik rütbesiyle vezirliğe yükseltildi.

Sarı kenan paşa,İbrahim I zamanında Beyhan Sultan ile evlendi (1647); bundan sonra Budin’e (1653), iki buçuk yıl sonra da Silistre eyaletine (1656) vali tayin edildi. Kısa bir süre sonra, vezir Halıcızade Kara Mustafa Paşanın yerine kaptanıderya olan Kenan Paşa, venedik gemilerini Çanakkale boğazından uzaklaştırmak için, 50 çektirme, 27 kalyon, 9 mavna ile İstanbul’dan hareket etti (16 haziran 1656).

Askerin bir kısmı, kuvvetlerinin az olduğundan düşmanla savaşamayacaklarını öne sürdü; gemilerini sahile çekerek karaya çıktı. Bunları yola getiren Kenan Paşa, hava durumunun elverişli olmaması yüzünden, Boğaz’dan çıkmak zorunda kaldı, fakat gemilerini savaş düzenine sokamadı.

Bu durumdan faydalanan venedik donanması osmanlı donanmasını bozguna uğrattı. İnebahtı yenilgisinden sonra en büyük deniz felaketi olan bu savaşta, 40 parçadan fazla gemi yandı; 27 gemi, 1000 top ve birçok asker esir düştü.

Bir süre sonra Venedikliler, Çanakkale boğazının ağzında bulunan Limni ve Bozcaada’yı ele geçirdiler; İstanbul’un Akdeniz ile olan bağlantısını kestiler. Bu durum karşısında Kenan Paşa kaptanıderyalıktan azledildi. Kavala’ya kaçan Kenan Paşa cezalandırılmadı; aksine, Eğriboz muhafızı tayin edildi.

Köprülü Mehmed Paşanın Erdel seferi sırasında rikabı hümayun kaymakamlığına getirildi (1658). Abaza Hasan Paşanın Anadolu harekatı sırasında bu mevkide bulunması mahzurlu görüldüğü için Bursa muhafızlığına tayin olundu (1658).

Bu tayinle eski itibarını kaybetmesinden üzülen Kenan Paşa, Bursa’yı korumak için halktan topladığı para, kurşun ve zahireyi Abaza Hasan Paşaya yolladı. Yaptığı bu yardımın ortaya çıkması üzerine adamlarıyla beraber Celalilere katıldı.

Bir süre Bursa bölgesinde kaldı; Köprülü Mehmed Paşa. Erdel meselesini hallederek Anadolu seferi hazırlıklarına başlayınca, bu bölgedeki Celalilerle birlikte, Orta Anadolu’ya çekildi.

Hükümet kuvvetlerine kumanda eden serasker Murtaza Paşa, Ilgın savaşında Abaza Hasan Paşaya yenildiyse de, celali reislerini kandırarak Halep’e çağırdı. Kenan Paşa, bütün celali reisleriyle birlikte, verilen bir ziyafet sonunda öldürüldü ve başı kesilerek İstanbul’a yollandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir