Sarıca Nedir,Ne Demek

Sarıca Nedir,Ne Demek,sıf. (sarı’dan sarı-ca). Sarıya yakın renkte olan, sarımsı, sarımtırak: Sarıca bir yüz.

Sarıca bir cilt.Teşk. tar. XVII. yy.da eyalet valilerinin kapı halkını meydana getiren bir çeşit askerî sınıf.

Teşk. tarih. XVII. yy.da Osmanlı devletinin eski düzeni bozulunca, eyalet valileri haksız yere azledilmeye başlandı.

Bu durumda valiler kendilerini devlet merkezine karşı savunabilmek için kapı halkını çoğalttılar.

Bölgelerinde bulunan dirliği kesilmiş sipahileri, ocaklarından atılmış kapıkulu askerlerini maiyetlerine aldılar.

Bu askerlere genel olarak sarıca (veya saruca) adı verildi.

Sarıcaların en büyük âmirine baş bölük başı, bölük kumandanlarına bölük başı denirdi.

Sarıcalar cesur, kavgacı ve savaşçı kimselerdi.

Bölükler halinde teşkilâtlanırlardı.

Genellikle kendileri gibi valilere bağlı olan levent ve sekbanlarla birlikte hareket ederler, bağlı bulundukları vali, öldürülür veya azledilirse aralarından eşkıyalığa çıkanlar olurdu.

Anadolu’da ün kazanmış celâlî reislerinden çoğu sarıcalar arasından yetişti.

Sarıcalar Abdülhamid I devrinde (1774-1789) ortadan kaldırıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir