Sarıgöz Balığı

Sarıgöz Balığı  İzmaritgillerden balık türü. (İlmî adı Canlharus lineatus.) |] Karagöz balığına benzeyen bir kısım balıklara (Sargus [Dentex] salvieri, Dentex vetulu) verilen ad.

—Sarıgöz (Caııtharus lineatus) oval gövdeli, oldukça sivri burunlu, derin yarık ağızlı bir balıktır; rengi değişik olmakla beraber daha çok sarıya çalar. Boyu 40-60 sm arasındadır. Akdeniz ve Atlas okyanusunda yaşar. (M)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir