Sarık Nedir

Sarık Nedir  (sarmak’lan sar-ı-k). Kıyf. Esk. Kavuk, börk, fes, külâh, serpuş v.b. başlıklar üzerine sarılan tülbent, ağbânî veya şala verilen ad (amame de denir): Ocağın üstünde duran gaz lambası oldukça büyüktü.

Ortalığı iyi aydınlatıyordu. Fakat Ağanın sarığının rengini bir türlü belirtemiyordu (S. Kocagöz).

Müderrisin başında fes ve sarık vardı.

Cübbesi ve kıyafeti temizdi (Ş.S. Aydemir).

Sarılış şekillerine göre sarık çeşitli adlar alırdı; silme sarık, dardağan sarık, burma sarık v.d. Ulema, padişahlar, vezirler ve bazı devlet adamlan çeşitli şekillerde beyaz tülbent sarık sararlardı.

Çeşitli tarikatlara mensup şeyhler taç veya sikke denen külahlarına beyaz, kırmızı, siyah, yeşil ve kara tülbentten sarıklar sararlardı.

Bu sarıkların sarılış şekli ve rengi onların bağlı bulunduğu tarikatı gösterirdi.

Halk ve asker, serpuşlarına, beyaz tülbent, ağbânî ve şal sarardı.

Sarığın aşağıya doğru sarkık olarak bırakılan ucuna taylesan denirdi.

Ulema sınıfında rütbeleri olanlar resmî günlerde, halveti şeyhleriyse her gün taylesan bırakabilirlerdi.

Türkiye’de Şapka kanununun kabulünden (3 kasım 1925) sonra sarık kullanmak yasaklandı.

Yalnız dinî törenlerde imamlar başlıkları üzerine beyaz tülbentten sarık kullanabilirlerdi.

Bir cevap yazın