Sarıklı Nedir?

Sarıklı Nedir? (sarıktan sarık-lı). Başına sarık sarmış olan; Bulunduğum odada bin sarıklı, öteki bıyıkları henüz terlemiş iki kâtip daha yardı ki, masalarının başında kendi işleriyle meşgul görünüyorlar. bizim le hiç alâkadar olmuyorlardı (R N. Güntekin). || î. Mec. Müslüman din adamı, hoca.

— Tasav. Sarıklı sikke, Mevîevîler tarafından giyilen ve çevresine özer bir sarık sarılan başlık. Teşk. tar, Sarıklı alayı, cuma selâmlığındaki törende sarıklılardan kurulu topluluk..
Mevlevi tarikatında sikke denilen özel başlığa destur sarılınca sarıklı sikke adını alır. Sarıklı olmayan sikkelere de «çıplak sikke» anlamında «dal sikke» denir. Sarıklı sikke giymek çelebiler tarafından verilen özel bir izne {«tekbirlenme»] bağlıdır. Çelebi tarafından tekbirlenmeyen bir mevlevî, sarıklı sikke giyemezdi. Sikkelere sarılan sarıkların, ayrı ayrı renkleri vardı. Bu renkler genellikle sarığı saranın derecesi ve göreviyle ilgiliydi.

Teşk. tar. Sarıklı alayı, on iki sarıklı ve müezzin, kırk has ağa ve ellerin de şimşir bulunan 40-50 kadar hasekiden meydana gelirdi. Padişahın sarığını (destan hümayun), sarıkçılar sıra ile taşırlardı. Değerli kumaşlardan yapılmış, gümüşlü, elmaslı sorgucu olan sarık, selâmlıkta toplanan halka karşı tutulurdu. Bu tören Mahmud II devrinde (1808-1839) kaldırıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir