Sarılık Hastalığı

Sarılık Hastalığı (san dan sarı-lık). Sarı olma hali.

Sarılık Hastalığı
hemolitik sarılık, doğuştan veya sonra dan olabilir, karaciğer bozukluğundan değil, alyuvarların aşırı miktarda tahribi yüzünden fazlaca ortaya çıkan pigmentlerden ileri elir.

Sarı renk; Bunlar, yerine göre, yüzüne bir kırmızılık, bir sarılık ve gözlerine türlü türlü parlayışlar veriyordu (Sabahattin Ali), yüzü adamakıllı çökmüş, derisini yeşile yakın bu sarılık kaplamıştı (Kemal Tahir).

— Bitki hastalıkları. Şeker pancarında görülen virüs hastalığı; verimi büyük ölçüde düşüren bir hastalıktır. (Pancarın yaprakları sarı bir renk alır, kalınlaşır ve kolay kırılır: virüsü böcekler yayar)

İpekböcekçîliği. Bir virüsten (Borrelina bombyeis) ileri gelen ipekböceği hastalığı.

Patol. ve Vet. Derinin, dokuların ve organizmadaki sıvıların sarıya boyanmasıyla beliren hastalık.

Ağır sarılık. KARACİĞER iltihabı.

ipekböcekçîliği. Sarılığın belirtileri şunlardır; halkalarda şişme, dokularda erime, deride saydamlaşma, sarı renkli ırklarda renk koyulaşması, hücrelerde çok köşeli cisimlerin oluşumu (virüsü taşıyan billûrî cisimler).

Bu cisimlerin dağılması yüzünden hastalık çok bulaşıcıdır. Ama gizli şekilde de devam edebilir.

– Patol. Sarilık, kanda safra boyalarının bulunmasından dolayı derinin, mukozaların (gözler diş etleri) sarıya boyanmasıyla beliren bir hastalıkta. Kandaki safra boyalarının bu anormal varlığı karaciğer hücrelerinin bir lezyonuna (karaciğer iltihabı), safra yollarında safranın akışına engel olan bir nesnenin bulunmasına (taş, ur v.b.) veya safra boyalarının aşırı derecede çıkarılmasına (hemolitik sarılık) bağlıdır.

Bunun için sarılıklar üçe ayrılır:

1.karaciğer iltihabından doğan sarılık,bir intandan (sarılıklı karaciğer iltihabı, sarılıklı kanamalı spiroketoz, paratifo) veya zehirlenmelerden (kloroform, arsenik, fosfor v.b.) ileri gelir.

Ağır sarılık, kara ciğer hücr elerinde tedavisi imkânsız ve atrofili lezyonlar meydana getiren bir kara ciğer iltihabıdır.

2.safra yollarının tıkanmasıyla beliren sarılık, koledok kanalındaki bir taştan karaciğerde, safra yollarında veya pankreasta ki bir urdan ileri gelir;

3.hemolitik sarılık, doğuştan veya sonra dan olabilir, karaciğer bozukluğundan değil, alyuvarların aşırı miktarda tahribi yüzünden fazlaca ortaya çıkan pigmentlerden ileri elir.

Yeni doğmuş çocuklarda görülen sarılık hemolitik bir sarılıktır ve genellik le önemsizdir.

Sarılıklarda sidik yeşile çalan kızılımsı kahverengindedir; safra yollarının tıkanmasıyla beliren sarılıklarda dışkı da renk kaybeder, balçık rengini alır.

Karaciğer iltihabından doğan sarılıklarda ise dışkı az veya çok renksizdir.

Hayvanlarda Sarılık Hastalığı Nedir

Vet. Her tür hayvanda sık sık görülen sarılik, ya karaciğer iltihabından ileri gelir veya hemolitiktir.

Hemolitik sarılıkların sebepleri, hemoglobinüride olduğu gibidir zehirlenmeler, enfeksiyonlar, toksienfeksiyonlar. piroplazmozlar Hayvanlarda karaciğere bağlı sarılıklar istisna olarak safra yollarının tıkanmasından ileri gelir.

Çoğunlukla basit veya özgül, bir enfeksiyondan (leptospiroz), iç veya dış zehirlenmeden dolayı karaciğer hücrelerinin iltihaplanmasından veya yozlaşmasından ileri gelir.

– Yeni doğmuş hayvan sarılığı. Yeni doğmuş hayvan sarılığı hemolitik bir sarılıktır- anne kanıyla dölüt kanı arasındaki bir uyuşmazlıktan meydana gelen bir aglütinin’in dölüt tarafından soğurutmasıyla ortaya çıkar, özellikle katırda, daha seytek olarak da tayda, domuz yavrusunda, dana ve kuzuda görülür (L)

Bir cevap yazın