Sarım Ne Demek

Sarım Ne Demek (sarmak’tan sar-ı-m). Sarmak işi. || Bir şeyi bir defa sarabilen miktar.

—Elektr. Bir sargıda, uçları genellikle birbirine çok yakın olan elemanter parça.

Karşı devre sarımları, doğru akımlı bir makinede, makine çalışırken indükleçlerin ana magnetomotor kuvvetine zıt magnetomotor kuvvetler meydana getiren indüvi veya indükleç sarımları.

—Mat. Bir helisin sarımı.

Bir spiralin sarımı, spiralin, kutupsal yarıçapın bir tam devrine tekabül eden bütün yayları. (Bir helisin sarımları birbirine eşit, spiralin sarımları ise değildir.)

—Zool. Karındanbacaklı yumuşakçaların kabuğunda olduğu gibi bir kavkının üzerindeki sarmal kısımların tümü. (Sarım, sonuncudan başka bütün sarmal halkaları kapsar; sarımın birinci halkası kavkının ucudur [çekirdek]; sonuncusu ise kavkı açıklığı veya ağızdır. Bu halkalar bir eksenin etrafına dolanır; göbekli kavkılarda eksenin içi boş, deliksiz kavkılarda ise doludur.) [L]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir