Sarıyarbarajı Mezarlığı

Sarıyarbarajı Mezarlığı,Arkeol.

Ankara’nın 160 km batısında, Nallıhan’ın 20 km güneyinde, Sakarya ırmağının kıyısında arkeolojik yer.

1952’de Sarıyar baraj alanı içinde, halkm Karabük dediği 50-60 m uzunlukta bir yarmanın alt kısmında bulundu.

59 sm uzunluğunda ve küp biçiminde olan birinci mezarın içi boştur, ikinci küp mezarın kapak taşıyla birlikte uzunluğu 126 sm’dir.

Geniş karınlı ve kulplu küpün içinde çömelmiş (hoker) durumda bir iskelet, bakırdan yapılmış delikli küçük iğne, çakmaktaşı parçaları, küçük bir kap, içi dışı kırmızı parlak boyalı ve elde yapılmış bir testi bulundu.

1952’de küpler ve buluntular Kılıç Kökten tarafından incelendi ve Bakırçağına ait oldukları tespit edildi.

Küplerin ağızlarını örten kapak taşları, Baba-köy mezar kapaklarına benzer.

Bakır iğnenin bir benzeri Kars dolaylarındaki Azatköy’de, Dündartepe höyüğünde bulundu. (M)

Bir cevap yazın