Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucuları: Mustafa Kemal (Atatürk), Rauf Bey (Orbay), Servet ve Eyübzade İzzet Beyler (eski Trabzon mebusları), Sadullah Bey (eski Bitlis mebusu), Raif (eski Erzurum mebusu), Şeyh Feyzi Efendi (Nakşî şeyhi), Bekir Sami Bey (eski Beyrut valisi), Hacı Musa Bey (Mutki aşireti reisi).

Cevat Beyin (Dursunoğlu) Süleyman Nazif Beye bağlı olarak İstanbul’da kurulan Vilâyatı Şarkiye Müdafaai Hukuk cemiyetinin Erzurum’da açtığı şube, sonradan İstanbul’daki cemiyetten ayrıldı ve bağımsız duruma gelerek Mustafa Kemal, Kâzım Karabekir Paşa, Rauf Bey gibi Milli Mücadeleyi benimsemiş liderleri arasına aldı.

Cemiyet, iki amacın gerçekleşmesine çalıştı: 1. özellikle doğu illerinde teşkilâtlanmak; 2. Sivas’ta genel bir kongre toplamak. Bu iki konu için Kars Milli Şûra hükümetiyle sıkı işbirliği yapıldı.

Trabzon Muhafazai Hukuk cemiyetinin, bu cemiyete katılması sağlandı. Alaşehir kongresine bir müdafaai hukuk mesajı yollandı. Cemiyet, Sivas kongresinde alınan bir kararla Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk cemiyetinin Erzurum şubesi oldu.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir