Sarmatlar Kimdir?

Sarmatlar Kimdir? Esk. coğ. Sarmatia’da yaşamış halk. Herodotos ile öbür yunan yazarları Sarmatları sarışın, tıknaz, yanık tenli, göçebe, iyi binici ve iyi okçu kimseler olarak tanıtır. Sarmatların İskit erkekleriyle Amazonların soyundan geldikleıi öne sürülmüştür (bu varsayımın sarmat kadınlarının da savaşa katılması yüzünden ortaya atıldığı sanılır).

Gerçekte Sarmatlar Orta Asya’dan geldiler ve iskitlerin işgal ettiği bölgeyi istilâ ettiler (M.ö. III. yy.). Etnik bakımdan birbirinden oldukça farklı kabilelerden meydana geliyorlardı: Roksolanlar, lazygeler, Alanlar v.b. Sınırları Hıristiyanlığın başlangıcında Tuna’ya dayanıyordu ve Neron devrinden sonra, Roksolanlar zaman zaman Roma ile çatıştılar.

Constantinus, iç uyuşmazlıklar sonucunda ülkelerinden kovulan birçok sarmatı Roma imparatorluğu topraklarına yerleştirdi. O devirde Gotların bölgeye gelmesiyle siyasî düzenleri bozulan Sarmatlar çeşitli istilâcı halklarla (Gotlar, Hunlar, Vandallar) kaynaştılar.

Karadeniz’deki (Euksoinos Pontos) yunan şehirlerini etkileyen Sarmatlardan, orta asya tarzında hayvan resimleriyle süslenmiş eşyalarla dolu mezarlar kalmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir