Sarnath

Sarnath Benares yakınında arkeolojik sit. Buddha Sakyamuni ilk vaizini burada Ceylânlar bahçesinde vermişti. Bu olay, ikonografide, öğretimin sembolü olan el hareketiyle ve iki yanında karşı karşıya yatar durumda iki ceylân bulunan buddha yasası çarkıyla temsil edilmiştir. Samath VI. yy.-dan sonra buddha ’cıların ünlü bir ziyaret yeri haline geldi.

XII. yy.ın sonunda müslümanlar tarafından tahrip edildiği sanılır. Kalıntıları M.ö. III. yy. ile IX. yy. arasından kalmadır. Gupta hanedanı zamanında (IV.-V. yy.), Samath’da üslûp bakımından Mathura üslûbuna benzeyen bir heykelcilik sanatı ortaya çıktı. Bu sanatın bilinen en mükemmel örnekleri kalıntılar yakınında inşa edilen müzededir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir