Savurma Döküm Tekniği

Savurma Döküm Tekniği,Dökümhanede tüp, boru v.b. gibi dönel parça yapmaya veya herhangi bir biçimde sıhhatli parçalar elde etmeye yarayan döküm tekniği.

Savurma döküm, dökümhanede tüp, boru v.b. gibi dönel parça yapmaya veya herhangi bir biçimde sıhhatli parçalar elde etmeye yarayan döküm usulü.

Savurma döküm yapmak, dönel biçimli veya duyarlı ve homogen yapıda bir parça elde etmek için merkezkaç kuvvetinden yararlanarak döküm yapmak.

Metalürji

Savurma Döküm Yöntemi

Savurma döküm’de, sıvı metal üzerine katılaşma sırasında merkezkaç kuvvetin uygulayacağı basınçtan faydalanılır.

1. Klasik savurma döküm’ü Sensaud de Lavaud buldu; bu usulde kalıbın dönme ekseni elde edilecek parçanın dönme ekseni ile çakışır.

Döndürülen bir kokil kalıba, eksenel boşaltma kanalından belli miktarda ergimiş maden dökülür. Böylece maden kokil kalıbın çeperinde silindir biçiminde katılaşır; parçanın et kalınlığı kokil kalıba dökülen metalin kütlesine bağlıdır. Yatay savurma döküm, genellikle boru ve tüp yapımında kullandır.

Belli bir alaşım için, uzunluğun ve özellikle parça çapının fonksiyonu olan dönme hızı, normal dökme demir borularda dakikada 500 devire ulaşır.

Düşey savurma döküm, çapma oranla yüksekliği az olan parçalara uygulanır ve alaşımın bütün yükseklik boyunca sabit kalınlıkta katılaşması ve bir yerde toplanarak aşırı et kalınlığına yol açmaması amacı göder.

İki madenli yatakların taslakları, kokil kalıbın soğutma yüzeyini meydana getiren çelik bir destek üzerine antifriksiyon alaşım, savurma dökümle dökülerek yapılır.

2. Yarım savurma döküm, dönme ekseni üzerinde maçası bulunan madenî veya kum kalıpla düşey olarak uygulanır; bu usulle, dökme demirden tambur, çark, ayna dişli, bakır alaşımlarından galet, dişli takımı, pervane gibi çeşitli biçimde fakat bakışımlı parçalar elde edilir. Ergimiş alaşıma sm2 başına kilolarca basınç uygulanabildiğinden bu usulle karmaşık kenarlı hassas parçalar dökülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir