Şayi Hisse

Şayi hisse, müşterek mülkiyetler pay sahiplerinin söz konusu mal üstünde payları oranında hakları vardır. Mesela A, B ve C bir arsada müşterek malikse her birinin payı, arsa üstündeki mülkiyetin üçte biridir; yani bunlar, arsa üstündeki mülkiyete üçte bir oranında pay sahibidirler. Ancak bu pay sahipliği arsanın belirli kısımlarında değildir.

Ona üç eşit parçaya bölünmemiştir ve maliklerin her biri yani (A, B ve C) bu parçalardan birine malik değildir, öyle olsaydı, üç ayrı arsa üç ayrı kişisel mülkiyet söz konusu olurdu. Hepsinin mülkiyet payları bütün arsa üstünde yaygın, yani şayidir.

Her biri arsanın her kısmında 1/3 arasında maliktirler; payları arsa üstünde bölünmüş değildir; sadece mülkiyete ne oranda katıldıklarını gösterir.

Şayi hisse nin devri (temliki)

Müşterek mülkiyette, pay sahibi, payını üçüncü kişilere devredebilir. Bu yönden, pay sahibinde tek başına malik olan kimsenin hakları vardır. Burada devredilen, şayi hissedir.

Başka bir deyimle, payın devri, şayi hissenin devri sonucunu doğurur. Devralan da, payı dolayısıyla şayi hisseyi devralmıştır.

Mesela, A, bir gayrımenkul üstündeki 1/3 müşterek mülkiyet payını devredince, 1/3 pay sahibi olur; yani şeyin tamamına yaygın bir mülkiyet payı elde eder. Pay sahibi şayi hissesini devretmek için öteki paydaşların rızasını almak zorunda değildir.

Ancak öteki pay sahipleri kanuni şüfa haklarını kullanacak devredilen payın alıcı üçüncü kişi yerine kendilerine geçmesini elde edebilirler. Pay sahibi, payına belirli bir oranında devredebilir.

Mesela A, B. ve C’nin 1/3’ü oranında malik oldukları bir gayrimenkul üstündeki payının yarısını A, Ü’ye devredebilir.

Bu durumda, B ve C, 1/3’er oranında hak sahibi; devir sonucu A ve Ü 1/6’şar oranında pay sahibi olurlar.

A, 1/3 şayi hisse sinin yarısıın devrettiği için şayi hissesi de 1/6 düşer. Aynı şekilde Ü de 1/6 pay devraldığı için onun da şayi hissesi 1/6 olur.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir