Sebük Tigin Kimdir?

Sebük Tigin Kimdir,(Adil) Nasırüddin, Gazneli Mahmud’un babası (öl. 997). Samanoğullarının Horasan ve Gazne valiliğini yapan Alp Tigin’in Türk asıllı (Kayı boyundan) kölesiydi.

Sebük Tigin Dönemi

Alp Tigin’in yanında, ordu kumandanlığına kadar yükseldi; fakat Mansur bin Nuh, Samanoğulları tahtına geçince, Alp Tigin ile birlikte Belh’e, sonra da Gazne’ye çekildi.

Alp Tigin -963’te ölünce Samanoğullarına bağlandı. Gazne valisi oldu. Samanoğulları hükümdarı Nuh bin Mansur’a bağlı olmak üzere hakimiyetini Taharistan, Zabulistan, Büst, Kabil, Gerdiz bölgelerine kadar genişletti. Oğlu Mahmud’a Büst valiliğini verdi.

Hindistan’da Hinduşahi sülalesinden gelen Caypal’ın elindeki ülkelere seferler açtı. Nuh bin Mansur’un, Horasan valisi Ebu Ali Muhammed Simcuroğlu ve Herat valisi Faik ile olan anlaşmazlıklarında Nuh, Sebük Tigin’den yardım istedi.

Sebük Tigin ve oğlu Mahmud, iki asi valiyi yendiler (994). Bu başarı üzerine Nuh, Sebük Tigin’e «Nâsırüddin», Mahmud’a «Seyfüddevle» unvanlarını verdi ve Mahmud’u Horasan’a vali tayin etti.

995’te Simcuroğlu ve Faik’in Horasan’ı geri almak teşebbüsleri Sebük Tigin tarafından önlendi. Mahmud Horasan’a hakim oldu. Simcur ailesinden bazı kişileri tutukladı.

Sebük Tigin hayatı boyunca görünüşte Samanoğullarına bağlı oIarak yaşadı, ölümünden sonra yerine geçen oğlu Mahmud bağımsız olarak Gazne devletini kurdu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir