Secah Binti Haris Kimdir?

Secah Binti Haris Kimdir Hz. Muhammed’in ölümünden sonra peygamberliğini ileri süren bir kadın (VII. yy. sonları). Baba tarafından Temim, anne tarafından Tağlib kabilesindendir.

Ailesi hıristiyandı. Temim kabilesi bu sıralarda El-Cezire ile Yemame arasındaki bölgede yaşıyordu.

Kabile halkı son yıllarında Hz. Muhammed ile ilişki kurdu ve bir kısmı Müslümanlığı kabul etti.

Hz. Muhammed’in ölümünde Temim kabilesi arasında dinî ve siyasî birlik yoktu. Secah bu durumdan yararlanarak 633’te peygamberliğini ilan etti; önce kendi kabilesi içinde birliği sağlamak için Temim kabilesinin müslüman olan kolu üzerine yürüdü; fakat yenildi.

Düştüğü kötü durumdan kurtulmak için Yemame bölgesinde kendisi gibi yalancı peygamber olan Müseylime ile birleşmek istedi; sonra onunla evlendi.

Secah, kocasının Halid bin Velid’c yenilişine kadar onun yanında kaldı. Müseylime’nin öldürülmesinden sonra siyasetten çekildi. Basra’ya giderek münzevi bir hayat yaşamaya başladı ve İslam dinini kabul etti. Muaviye zamanında öldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir