Şecere Nedir? Ne İşe Yarar

Şecere Nedir,Ne İşe Yarar,Soyağacı, bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge.Şecere bilimi, ailelerin menşeini ve dallarını araştıran bilim dalı; bir ailenin çeşitli kollarının dağıtım tablosu.

Secere Soy Ağacı

Şecere, çok eskiden beri, özellikle saraylarda ve varlıklı çevrelerde düzenlenirdi. Bütün doğu milletlerinde şecere düzenleme geleneği vardı. İslam dininin doğuşundan sonra müslümanlar arasında şecere düzenlemek, özellikle Hz. Muhammed’in soyundan gelenler için bir görev niteliği kazandı.

Mezheplerde ve tarikatlarda da şecereler düzenlenir, tarikat ulularının soyundan gelenler soylarını genellikle Hz. Muhamed’e bağlar ve bununla kendilerine bir üstünlük sağlarlardı.

Müslümanlarda şecereye kadınların alınması, soyu erkeğin yürüttüğü kabul edildiği için, o kadar büyük bir önem taşımıyordu.

Bugün bazı ailelerde yine şecere düzenleme geleneği sürdürülür, özellikle batı ülkelerinde gelişen şecere bilimi. tarihi yararından başka, Ortaçağda Kilise kanunları bir dereceye kadar akraba olan kimselerin evlenmelerini yasaklayınca ve daha sonraları, bazı mevki ve rütbelere gelebilmek için adaylar belirli sayıda soyluluk belgesi göstermek zorunda kalınca, hukuki açıdan da yararlı oldu.

XIII. yy.da aile adlarının ortaya çıkması (önceleri yalnız soylu ailelerin imtiyazıydı) şecere ağaçlarında Ye şecere listelerinde kesinlik ve açıklık zorunluluğunu attırdı. Şecere veraset konusunda hakların tayini için de yararlı olmuştur.

Başlıca şecereciler arasında Fransa’da P. d’Hozier, P. Anselme, J. Le Laboureur, A. Lancelot, İngiltere’de Dogdale, Almanya’da imhoff ve Hübner sayılabilir.

Seçimlerini kolaylaştırmak amacıyle bazı hayvanlar için dt (köpek, kedi, at v.b.) şecere düzenlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir