Şecerüddür Sultan Kimdir,Hayatı

Şecerüddür Sultan Meliküssalih Necmeddin’in Türk asıllı cariyesiydi.

Halil adı verilen bir erkek çocuk dünyaya getirince Meliküssalih Şecerüddürr’ü azat ederek nikahladı.

Şecerüddür Sultan Hayatı

1240’ta Meliküssalih Eyyubi tahtına geçince Şecerüddürr de Mısır melikesi oldu.

Meliküssalih 1249’da Mansure’de öldü ve oğlu Turanşah «melikül muazzam» unvanıyla tahta çıktı.

Turanşah, ilk iş olarak Fransızların üstüne yürüyerek onları yendi; kral Louis IX’u esir etli.

Sonra, Turanşah ile Şecerüddürr’ün arası açıldı.

Devlet ilerigelenleri tarafından da sevilmeyen Turanşah, 1250’de öldürüldü.

Şecerüddürr Mısır hükümdarlığına getirildi ve Meliküs-salih’in kölelerinden İzzeddin Aybeg de ona atabek tayin edildi.

Şecerüddürr Fransa kralını, Dimyat’ı geri vermek ve 400 000 dinar fidye ödemek şartıyla serbest bıraktı.

Halktan alınan vergileri hafifletti, bir kısmını kaldırdı. Ülkede güvenliği sağladı.

Mısır halkı tarafından sevildiği halde, rakipleri, büyük bir devletin başında kadın bir hükümdarın bulunamayacağını ileri sürüyorlardı.

öldürülen Turanşah’ın adamları, halife Mustasım Billah ile anlaştılar.

Muhaliflerin başında Halep Eyyubilerinden Melikünnasır Yusuf vardı.

Yapılan baskılar sonucu Şecerüddürr 31 temmuz 1250’de tahttan ayrılmak zorunda kaldı.

Atabek Aybeg «Melikülmuiz» unvanıyla tahta geçti ve kısa bir süre sonra da Şecerüddürr ile evlendi.

Fakat Şecerüddürr’ün devlet yönetiminde etkisi devam ediyordu.

Suriye Eyyubileri Muzafferüddir. Eşref’i hükümdar ilan edince, İzzeddin Aybeg, Suriye Eyyubileriyle ve Mısır’da kendisine başkaldıranlarla mücadele etti; Eşref’i yakalayarak hapsetti.

Fakat kansıyla arası açılmaya başladı. Şecerüddürr devlet işlerine karışıyordu.

Hükümdara, eski karısını ve ondan olan oğlunu görmeyi yasak etti.

Aybeg, Musul atabekinin kızıyle nişanlanınca, bu duruma çok kızan Şecerüddürr de Halep hükümdarı Melikünnasır’a evlenme teklif ederek, onu Mısır tahtına çağırdı. Ancak bu teklifine cevap alamadı. Bunun üzerine Aybeg’i öldürttü.

Şecerrüddürr bu hareketten umduğu sonucu elde edemedi. Aybeg’e sadık Memluklar,

Aybek’in eski karısından olan oğlu Nureddin Ali’yi «Melikülmansur» unvanıyla hükümdar ilan ettiler. Cinayete katılanlar idam edildi.

Şecerüddür, yeni hükümdarın annesi tarafından saraya çağırıldı ve öldürüldü.

Cesedi günlerce sokaklarda kaldıktan sonra yaptırmış olduğu caminin yanında bulunan türbesine gömüldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir