Seci Nedir? Edebiyat

Seci Nedir Edebiyat Nesirde yapılan kafiye. Bir i-barenin kafiyeli olan cümle sonlarından her biri.Nesirde yapılan kafiye.

Bir i-barenin kafiyeli olan cümle sonlarından her biri.

Kumru, güvercin gibi kuşların ötüşü.

Seci Nedir Edebiyat Daha çok divan edebiyatında önemli bir sanat olarak benimsenen seci, cümlelerin sonunda ve ortalarında olmak üzere iki türlüdür.

Cümleler, sonlarına getirilen kafiyeli kelimeler aracılığıyla birbirine bağlanır; buna seci mukayyed (birbirine bağlı seci) denir. Cümle ortalarında, sonlarına birbirine kafiyeli kelimeler getirilerek kelime veya tamlamalarla yapılan seciler ise aralıklıdır, sürekli olarak birbirine bağlı değildir; bunlara seci mutlak (kesintili seci) adı verilir.

Seciler bir de vezne uygunluk bakımından değişiklik gösterir. Vezni ve kafiyesi birbirinin aynı olan kelimelerle yapılan secilere seci mütevazin (ölçüye uygun seci) veya seci mütevazi (birbirine uygun seci), vezinleri başka re-revi’leri bir olanlara seci mutarref denir.

Bunların dışında iki cümleyi kuran bütün kelimelerin birbiriyle kafiyeli olması sonucu yapılan seciler vardır; bunlara seci murassa (işlenmiş seci) denir. Bu seciler daha çok birbirine benzer tamlamalarla yapılır. Secili yazılara, müsecca adı verilir.

Seci, Türk edebiyatına arap edebiyatından geçti. Eski arap edebiyatında birbirine benzer sözlerle kurulan ve musikiye yaraşan bir uyumla düzenlenen cümleler çok beğenilirdi. Bunu yapmak, metne bir musiki uyumu vermek başarı sayılırdı.

Okunurken kulakta tatlı bir uyum yaratan bu yazı türü sonraları çok yayıldı. Kur’an’da birçok secili Kısım bulunması, İslam edebiyatında seci sanatına önem verilmesine, onun edebiyatın bütün türlerinde kullanılmasına yol’açtı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir