Seçimlik Borç Nedir?

Seçimlik Borç Nedir Borçlunun, borcunu ödemek üzere birden fazla edim içinden birini seçerek ödeme yapması durumu taraflarca anlaşmaya bağlanan borç.

Seçimlik borç’larda borcun ödenmesi konusunda birden fazla edim vardır. Bu edimlerin hepsi asli edimdir. Borçlu edimlerden birini seçerek borcundan kurtulur, edimlerin hepsini ifa etmek zorunda değildir. Edimlerden birinin seçimini borçlu, alacaklı veya bir üçüncü kişi yapabilir. Bu, tarafların anlaşmasına bağlıdır. Taraflar seçimi kimin yapacağını belirtmemişlerse, kural olarak seçim hakkı borçludadır.

Mesela borcun konusu bir radyo veya bir pikapsa bu ikisinden birinin seçilerek alacaklıya verilmesi halinde borç ilişkisi sona erer.

Edimlerin imkansızlaşması halinde ne olacağı duruma göre değişik şekilde değerlendirilir. Edimlerden hepsi borçlunun ve alacaklının kusuru olmaksızın imkânsızlaşacak olursa, borç ilişkisi de imkânsızlık sebebiyle sona erer.

Edimlerden biri her iki tarafın da kusuru olmaksızın imkansızlaşacak olursa, borç ilişkisi geri kalan edimler üstünde temerküz eder.

Edimlerden biri, borçlunun kusuruyla imkansızlaşırsa, alacaklı geri kalan edimi seçebilir veya yok olan edimi seçerek, onun ifa edilememesi sebebiyle tazminat isteyebilir.

Buna karşılık, seçim hakkı borçludaysa ve yok olma da borçlunun kusuruyla olursa, borç geri kalanlar üstünde temerküz eder.

Hem seçim hakkı hem de kusur alacaklıdaysa, o zaman alacaklı, ya geri kalan edimi seçip, yok olan için tazminat öder veya yok olan edimi seçip tazminat ödeme borcundan kurtulur. Seçim hakkının kullanılması yenilik doğuran bir işlemdir.

Edimler, daha borç sözleşmesi kurulurken imkânsız idiyse, borç ilişkisi kural olarak hiç doğmaz. Buna karşılık, edimlerden bazıları, borç sözleşmesi kurulurken imkânsız idiyse, o zaman borç sözleşmesi geri kalanlar üstünde temerküz eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir