Seçimlik Yetki Nedir?

Seçimlik Yetki Nedir Asıl edimin yanında, yedek edimin de ifa edilerek borçtan kurtulma imkanının bulunduğu borç sözleşmesi.

yetki’de, seçimlik borçtan farklı olarak bir asli edim vardır. Ancak bunun yanında «ikinci derecede edimlide kararlaştırılmıştır.

Borçlu asli edim yerine bu ikinci derecedeki edimi de ödeyerek borcundan kurtulabilir. Asıl edim imkansızlaşacak olursa borç ilişkisi sona erer. Zira borcun konusu ortadan kalkmıştır. İkinci derecede (yedek) edimlerin imkansızlaşması asıl edimi etkilemez ve borç sözleşmesi de imkânsızlık sebebiyle sona ermez.

Seçim hakkını kullanmanın borçluda veya alacaklıda olması mümkündür. Eğer seçim hakkı borçludaysa o isterse asli edimi, isterse yedek edimi vererek borçtan kurtulur. Bu, ifa uğruna edimin bir türüdür. Buna karşılık, seçim hakkının borçluda olduğu hallerde, alacaklı, borçlu borcunu yerine getirmezse, sadece asli edimin ifasını isteyebilir.

Asli edim yerine yedek edimin verilmesini isteyemez. Seçim yetkisi alacaklıdaysa, asli edim veya yedek edimden birini seçebilir. Borçlunun yedek edimi ifası için onun seçilmesi gereklidir.

Eğer bu seçim yapılmamışsa, borçlu ancak aslî edimi vererek borcundan kurtulur, yedek edimi veremez. Yedek edimi verebilmesi için alacaklının bu yönde iradesini açıklamış olması gerekir. Alacaklının yedek edimi seçmeye ilişkin irade açıklaması, yenilik doğu-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir