Şefaat Nedir,Din Kültürü

Şefaat Nedir,Din Kültürü Din. kulun günahının,bağışlanması için Tanrı’yla kul arasında yapılan, özellikle yalvaçlara özgü aracılık.

Kur’an’a göre şefaat Tarın’dan gelir (Zümer suresi, 44). Başkaları, ancak Tanrı izin verirse şefaat edebilir (Bakara suresi, 255; Yunus suresi, 3).

İslam dininin kurallarına göre ahirette peygamberler, melekler, şehitler, veliler ve bilginler, öteki insanlara şefaat edebileceklerdir; ancak şefaat edilecek kimsenin Tanrı’ya şirk (ortak) koşmaması gereklidir. Müşriklere şefaat edilemez.

Büyük günah işleyenler de, şefaatten yararlabilir (Mutezile bu görüşü kabul etmez).

Hadislerde, Hz. Muhammed’in şefaatiyle âhiret gününde birçok kimsenin affa uğrayacağı belirtilir.

Bir hadiste de, mahşer günü toplanan müminlerin, günahlarının bağışlanması için şefaatte bulunmak üzere sıra ile bütün peygamberlere başvuracakları, fakat bundan bir sonuç alamayacakları; bunun üzerine Hz. Muhammed’in huzuruna gelerek onun Allah’a yalvarması sonucu, birçok müminin bağışlanacağı anlatılır.

Şefaat ya ResuluUah!, Evliya Çelebi bir gece rüyasında Hz. Mu-hammed’i gördüğünü, ondan şefaat dilemek için «şefaat ya Resulullah» diyeceği yerde «seyahat ya Resulullah» dediğini, bu yüzden de sürekli seyahatler yaptığını anlatır.

Bu telmih gerçek isteğini söyleyeceği yerde dil sürçmesiyle başka bir istekte bulunanlar için kullanılır.

Bir cevap yazın