Sefarethane Nedir

Sefarethane Nedir  (ar. sefaret ve fars. hâne’den sefârethâne).

Elçiliğin bulunduğu bina, elçilik: Mısırlının Almanya sefarethanesi civarındaki apartmanına muayyen saatte gitti (Vâ-NÛ). (ar. sefaret ve fars. hâne’den sefârethâne).

Elçiliğin bulunduğu bina, elçilik: Mısırlının Almanya sefarethanesi civarındaki apartmanına muayyen saatte gitti (Vâ-NÛ).

Osmanlı devleti ancak Selim III devrinden itibaren başka devletlerde sefarethaneler açtı.

Avrupa devletlerinin İstanbul’da bulunan sefarethaneleri genellikle Boğaz’da veya Beyoğlu yakasındaydı ve sefarethanenin bulunduğu yer, o ülkenin malı sayılırdı.

Bir cevap yazın