Segah Makamı

Segah Makamı ,Türk musiki sinde en eski makamlardan biri.

Segah Makamı Dizisi

Segah Acem

Türk musikisinde yüzyıllık birleşik makamlardan biri.

Segah Maye

Türk musikisinde dügahla. ve segah-si koma bemol perdelerinde kalan iki tür maye makamının, segah perdesinde kalanını ayırmak için kullanılan terim.

Segah Muhayyer

Türk musikisinde birkaç yüz yıllık birleşik makamlardan biri.

Segaf Perdesi

Türk musikisinde bir sekizliyi 2‘ eşit olmayan aralığa bölen türk dizisinin orta sekizlisindeki 22. ses: si koma bemol (Aynı perdenin pest sekizlideki adı kaba segah; tiz sekizlideki adı tiz segâh ve en tiz sekizlideki adı tiz tiz segah’tır.)

Segah Makamı

segah beşlisinin tiz tarafına bir hicaz dörtlüsünün katılmasından oluşur. Seyri çıkıcıdır. Genellikle durak veya güçlüden başlanılarak dizinin her taralında dolaşıldıktan sonra segah perdesinde karar verilir.

Arada başka geçkiler yapılmasına engel yoktun Güçlüsü üçüncü derece olan nevare perdesi; durak’ı segah-si koma bemol (d) perdesidir.

Donanıma si ve mi koma bemolleri (d) ile fa bakiye diyezi (** ) konur. Hicaz dörtlüsünün la bakiye diyezi ( ) nota içinde gösterilir. Dizide niseb-i şerife’den beş tane bulunduğu için makam gizli mütenafir sayılır. Orta sekizlideki sesleri pestten tize doğru; segâh, çârgah, neva, dik hisar, eve, gerdaniye, sümbüle ve tiz segah tertibındedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir