Şehzade Camii,Özellikleri

Şehzade Camii,Şehzade Mehmed’in Saruhan valiliği sırasında ölümü (1543) üzerine, Mimar Sinan’a yaptırıldı (1543-1548).

Mimar Sinan’ın ilk önemli eseri olan cami imaret, tabhane, medrese, mektep ve türbeden meydana gelen bir külliyenin en önemli kısmıdır.

Cami, dış avlu, iç avlu ve asıl cami (harim) olmak üzere üç bölümden meydana gelir.

Beş girişli olan dış avludan, biri cephede, ötekiler yanlarında üç kapıdan iç avluya girilir.

İç avluyu 16 kubbeyle örtülü bir revak çevirir. Revakların dayandığı sütunlar mermer ve somakidir; beyaz ve siyah mermerden örülü sivri kemerlerle birbirine birleşir.

Avlunun ortasında sekiz köşeli bir şadırvan yer alır. Cami, bir kenarı 38 m olan kare planlıdır.

Üstü 18,42 m çapında, yerden kilit taşma kadar 37 m yükseklikte bir merkezî kubbeyle örtülüdür.

Şehzade Camii Özellikleri

Bu merkezi kubbenin dört tarafına birer yarım kubbe eklenerek daha geniş bir hacim elde edilmiştir.

Bu dört yarım kubbede, iç taraftan dört büyük kemere, bu kemerler de üst kısımları yivlerle süslü sekiz köşeli dört fil ayağına dayanır.

Bu yarım kubbeler de ikişer yarım kubbeyle genişletilmiştir. Yarım kubbelerin birbirlerine yaklaştıkları köşelerdeki dört buçuk kule, kemerlerin açılmasını önlemek için konulmuş ağırlıklardır.

Böylece Mimar Sinan, bu camide ulu bir kubbe sistemine ulaşmıştır.

Caminin haziresinde Şehzade mehmet türbesi ve onun solunda Rüstem paşa türbesi, sağında da Şehzade mahmut türbesi vardır. Bunlar da Mimar Sinan’ın eseridir.

Rüstem paşa türbesi sekiz köşeli, tek kubbeli ve önü revaklıdır. ön cephede Murad II’nin kızı Hatice sultan ile, Fatma sultan türbeleri vardır.

Bu türbeler sekiz köşelidir, altı sütuna dayalı kemerler üzerinde oturan bir kubbeyle örtülüdür.

Sekiz köşeli ve kubbeli olan İbrahim ağa türbesi.

Mimar Ahmed Ağa tarafından yapıldı. Kapısının iki tarafı geniş mermer kitabeler, yüksek kabartma çiçek ve yaprak motifleriyle süslüdür.

Destari Mustafa paşa türbesi, İbrahim paşa türbesinin karşısındadır. Duvarları çinilerle süslüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir