Şehzade Mustafa Çelebi Kimdir | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Şehzade Mustafa Çelebi Türk şehzadesi (Manisa 1515 – Konya Ereğlisi 1553).

Kanunî Sultan Süleyman’ın Mahidevran Sultandan doğan oğlu.

Babası osmanlı tahtına çıktığı zaman Mustafa, annesiyle birlikte Manisa’dan İstanbul’a geldi (1520).

Hurrem Sultan, Bayezid ve Selim adlarındaki şehzadeleri dünyaya getirdikten sonra, Mahidevran gözden düştü.

Mustafa Çelebi bu yüzden Hurrem Sultana cephe aldı.

1533’te Kanunî’nın annesi Hafsa Sultanın ölümü üzerine, Mahidevran Sultan ile Mustafa Çelebi bir desteklerini kaybettiler.

Saruhan sancakbeylıği verilerek Mustafa Çelebi merkezden uzaklaştırıldı.

Daha sonra sebep gösterilmeden Amasya sancakbeyliğine gönderildi (1541).

Hurrem Sultan, kızı Mihrümah Sultan ile evlendirdiği Rüstem Paşayı, padişaha etki yaparak sadrazamlığa tayin ettirince, Mustafa Çelebinin padişahlık yolunda son imkânı da yok oldu.

Hurrem ve Mihrümah Sultanlar ile Rüstem Paşa, Mustafa Çelebi’nin aleyhinde çalıştılar; Kanunî’nin çıktığı seferlere şehzade Bayezid ile Selim’i gönderdiler; Mustafa Çelebi’nin, Kanunî ile görüşmesini engellediler.

Bu yüzden kırılan Mustafa Çelebi, bazı kaynaklara göre babasının aleyhinde konuşmaya başladı.

Bu sırada halk ve asker arasında padişahın hasta olduğunu ileri sürülerek Mustafa Çelebi’nin tahta geçeceği söylentisi yayılıyordu.

Padişah, Nahçevan seferi sırasında Rüstem Paşadan halkın ve askerin oğlu ile kendisi hakkındaki düşüncelerini öğrendi; Konya Ereğlisi yakınında Aktepe’deki otağında kendisini görmeye gelen şehzadeyi boğdurarak öldürttü (5 ekim 1553).

Bu olay, asker üstünde kötü bir etki bıraktı.

Taşlıcalı Yahya’nın şehzadenin ölümüne yazdığı mersiye, askeri daha çok etkiledi.

Olayın tek sorumlusu olarak Rüstem Paşa gösterildi; bu olaya Mekri Rüstem şeklinde tarih düşürüldü.

Padişah galeyanı önlemek için Rüstem Paşayı sadrazamlıktan aldı.

Mustafa Çelebi’nin cenazesi Bursa’ya götürülerek Muradiye’ye gömüldü.

Kardeşi Selim II, daha sonra burada bir türbe yaptırdı.

Bir cevap yazın