Sekkaki Kimdir?

Sekkaki Kimdir Çağatay şairi (XIV. yy.ın ikinci yarısıyla XV. yy.ın ilk yarısı).

Sekkaki Hayatı

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur.

Halil Sultan (1405-1409) ile Uluğ Begin (1409-1449) saray şairi olarak Semerkand’da bulundu. Bu hükümdarlara ve ünlü devlet adamı Arslan Hoca Tarhan’a kasideler sundu.

Divan’nının bugün bilinen tek nüshası British museum’dadır. Sekkaki de bazı orta asya Türk şairleri gibi, İran şairi Hafız’ın etkisi altında kaldı.

Gazellerinde sevgilinin güzelliğini, kayıtsızlığını, kendi ümitsiz aşkını dile getirir. Şiirlerinde halk dilinden alman deyim ve atasözlerine rastlanır. Sekkaki’nin Divan’ı; Sokkokiy, Tanlangan Asarlar (Sekkaki, Seçme Eserler) [Taşkent, 1958] adıyla yayımlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir