Sekr Nedir?

Sekr Nedir (ar. sekr). Esk. Sarhoşluk: Bu bir nevi sekir veren şiir şarabı beyinlerini okşayarak uyutmuştu (H. Z. Uşaklıgil).

Sekr-âver, sarhoşluk veren, sarhoş eden.(ar. sekr).

Esk. Sarhoşluk: Bu bir nevi sekir veren şiir şarabı beyinlerini okşayarak uyutmuştu (H. Z. Uşaklıgil).

Sekr-âver, sarhoşluk veren, sarhoş eden.

Tasavvufta İnsanın kendinden geçişi.

Tasavvufta Sekir’in değişik anlamları vardır: sürürün (sevinç) çokluğu yüzünden ortaya çıkan gaflet (dalgınlık durumu), sevgilinin güzelliğini (cemal) görmekten doğan hayret hali, salikin fenada (yokluk ülkesinde) makam tutması.

Mutasavvıflara göre aşk ve muhabbet son derecesine ulaşınca sekir ortaya çıkar. Salik, bu durumda ve fena makamında mahvolur (birliğe ulaşır). Sekir hali bazı mutasavvıflarca bir gaflet (dalgınlık) hali kabul edildiğinden iyi karşılanmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir